Schrijn, Amsterdam


Schrijn is een openbare, mobiele gedenkplek voor Amsterdam. Een plek om midden in de hectiek van de stad stil te staan en te herdenken.


Schrijn wil het herdenken individueler en persoonlijker maken; een handeling die terloops, op ieder willekeurig moment kan plaatsvinden en daarmee een extra betekenis geeft aan de beleving van de dag en het ervaren van een ogenschijnlijk betekenisloze maar bekende plek.