Stemmen, Spaarnwoude


Stemmen is opgebouwd een viertal losse elementen die verspreid staan over een groot gebied in het recreatiegebied Spaarnwoude. De losse elementen zijn ondergronds met elkaar verbonden door een buizensysteem. Een element bestaat uit een stoel die refereert aan de kinderstoel en een tafelelement waarop een satelliet schotel gemonteerd is. In het centrum van deze schotel zit een gat waaraan het buizenstelsel gekoppeld is en de elementen ondergronds met elkaar verbindt. Hierdoor kan men met elkaar over grote afstand communiceren. 


Stemmen zijn ontmoetings, picknick –en recreatieplekken rond de grote waterpartijen in het recreatiegebied Spaarnwoude.