Kippenhok Zuidas, Amsterdam‘Wij krijgen Kippen’ is een groeiende groep van burgers, ondernemers en ambtenaren die samenwerken aan de energietransitie in het stadsdeel ‘Amsterdam Zuid’. 

Hun doel is om het gebruik en de productie van lokaal geproduceerde, duurzame energie te stimuleren.‘Wij krijgen Kippen’ wordt ondersteund door het Innovatie Programma Klimaat Neutrale steden van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Proefondervindelijk bleek de bouw van een klein kippenhok, de kip, de kippenhectiek en de verzorging van kippen, de eieren en de afzet van de  ‘kliekjes’ een enorme buurtenergie te genereren. Van jong tot oud, auto -en allochtoon, man en vrouw, iedereen trok zich op een natuurlijke manier het lot van de kippen aan. Dit was een opmaat om deze eenvoudige ingreep in de openbare ruimte op te schalen tot dat wat uiteindelijk het Minirondeel op de Zuidas is geworden.