POOL – loss of colour, Osaka


Het kunstwerk POOL, loss of colour is een tapijt. Het brengt de Tsunami in Sendai en de ramp in Fukishima samen in één beeld, het tapijt. Het kunstwerk transformeert de beide rampen tot een menselijke maat en is daarmee niet iets wat zich ergens ver van hier afspeelt. Niet alleen hier maar wereldwijd. Het is een vertaling van de dreiging van een nog grotere ramp die boven ons hoofd hangt. De problemen rondom de kerncentrale in Fukushima zijn nog lang niet opgelost.
POOL, loss of colour moet opnieuw meer en andere aandacht creëren, de actualiteit van de gebeurtenissen benadrukken. Zowel in Japan maar zeker in West Europa waar de gebeurtenissen in Fukushima naar de achtergrond verdwenen zijn.