Pronto……..Jef


In het Sjef Diederenpark, het toekomstige Parkstad, staat op een geisoleerde plek een grote megafoon.

Je kan met je mobiele telefoon een nummer bellen en vervolgens hoor je door de megafoon een liedje van Sjef Diederen, niet te hard maar duidelijk hoorbaar.


De keuze van de liedjes worden door muziekdeskundigen van het Limburgse lied. Daarnaast is Pronto Sjef een podium voor het hedendaagse Limburgse lied. Je zou een competitie kunnen uitschrijven om liedjes in de stijl van Sjef Diederen te maken, op te nemen en te laten horen in Pronto Sjef.

 Daarnaast zou het kunstwerk een muzikale rol kunnen spelen op bijzondere dagen of momenten die nader in te vullen zijn.

De titel ‘Pronto….Sjef’ gaat over contact maken. Opnieuw contact maken. Over contact maken met stemmen uit het verleden die nog betekenis hebben: iets vertellen over de volksaard van de omwonenden. Een mentaliteit die gedeeld wordt en waar mensen zich nog in kunnen herkennen, wellicht trots op zijn maar in alle gevallen een belangrijkrijk onderdeel zijn van hun identiteit.


Pronto verwijst ook deels naar het mijnverleden van Sjef Diederen waar in die tijd de eerste gastarbeiders vanuit Italië naar Heerlen kwamen om daar te werken, eerst in de mijnen en na de oorlog in andere beroepsgroepen.

‘Pronto…..Sjef’ verwijst naar ook naar het muziekinstrument dat traditioneel gezien altijd een belangrijke rol heeft gepseeld in Limburg. Iedere grote of kleinere gemeenschsp had op z’n minst een harmonie of een fanfare die gelieerd was aan een bepaalde kerk, heilige, etc. Met de feestdagen, tijdens processies, het koningsschieten, fruhshoppenetc speelde deze muziekgroepen een nelangrijke rol. De kleur van het kunstwerk verwijst hiernaar. De glimmende, glanzende, lichtweerkaatsende  vorm.