Notice, DiepenheimEen poëtische tekst met een melancholische naklank.


Notice is een geluidsinstallatie voor de openbare ruimte. Notice zal geplaatst worden op een grote, lange muur waar veel mensen langs lopen. Op de muur staat een boodschap: so far, far away and yet so close. De letters zijn gemaakt van koperen en glimmende holle buis. Aan de eerste letter van de zin is een inspreekpunt gekoppeld dat bestaat uit een mondstuk waarin je kan praten; aan de laatste letter is een megafoon gemonteerd waardoor dat wat ingesproken is goed en duidelijk te horen is. Een passant kan een willekeurige tekst inspreken die uiteindelijk even verderop te horen is. Dat wat je hoort en begrijpt is niet in overeenstemming met dat wat je ziet, maar beiden zijn wel onlosmakelijk met elkaar verbonden. De willekeurige tekst wordt in feite gedwongen so far, far away and yet so close te zijn. Wat je als voorbijganger ook zegt er zal altijd so far, far away and yet so close te lezen zijn.