De Imaginaire Verbouwing, Amsterdam


De Imaginaire Verbouwing (i.s.m. Hieke Pars en Michiel Voet) is een participatieproject voor Buurt 9 in Geuzenveld, Amsterdam. Door met de bewoners van buurt Ne9en te praten over imaginaire  ingrepen in hun buurt kunnen we in kaart brengen welke verborgen stedenbouwkundige concepten en plannen er bestaan over buurt Ne9en. De ideeën van de bewoners kunnen merkwaardig zijn, onaangepast, vervreemdend en humoristisch. De plannen kunnen ook wel degelijk serieus zijn en gebaseerd zijn op een verlangen om de buurt werkelijk te verbeteren.


Het raam  verandert ‘s avonds in een projectiescherm waarop de vormgegeven ideeën van de bewoners gepresenteerd worden middels projectie. De beelden kunnen extreem zijn, niet bestaand, een ideaal of een fantasie. Archiefbeelden over de beginperiode van de wijk  zijn te bezichtigen op een monitor die naar de straatkant naar buiten gericht is.


Platvorm 9 is een kleine werkruimte, een observatiepost en een projectiescherm. Het Platform komt op meerdere plekken in de buurt te staan. Het platform is opgebouwd uit twee kleine containers, een trap en een uitkijkbalkon. Op het platform zullen bewoners samen met de kunstenaars ideeën ontwikkelen en presenteren parallel aan de veranderingsprocessen in de buurt. De kleine werkruimte heeft een groot raam dat uitkijkt op de reeds gebouwde of nog niet gebouwde  buurt.