Thuis, Veenendaal


THUIS is een schemerlamp. Een schemerlamp die fungeert als ontmoetingsplek. Een schemerlamp als herkenningspunt. Een schemerlamp die mede vormgegeven is door de bewoners van de JES. Een schemerlamp die geborgenheid biedt in de openbare ruimte.


Op de kap van de schemerlamp zijn vogels afgebeeld die verzameld zijn uit alle windstreken; dezelfde windstreken waar de bewoners van de JES ook vandaan komen.


In feite representeren de vogels de bewoners van de JES. De vogels zijn in samenwerking met de bewoners gekozen en vorm gegeven en vervolgens geplaatst op de schemerlamp.De vogels representeren de geboortegrond of plekken waar de bewoners vandaan komen. Plekken waar de bewoners ver van zijn en soms nog naar verlangen of zelfs heimwee hebben. Het zijn allemaal vliegende vogels, in beweging en op weg. Ze zijn in die zin met hun ‘trek’ bezig. Ze hebben dan ook geen last van beperkingen tijdens hun vlucht; ze bewegen zich in een ruimte zonder grenzen. De vogels zijn in feite een metafoor voor het menselijk verlangen of dromen, of de menselijke gedachten die vrij en zonder remmingen of grenzen de vrije loop gaan. Daarnaast is er de realiteit, wij wonen hier en zullen in het hier invulling en betekenis moeten geven aan ons leven.


Voor velen is de betekenis van het begrip ‘Thuis’ tweeledig; hier en daar; het toen en het nu; wellicht het verlangen, de heimwee vs. de realiteit.